01-07-2009

Giant Robo / Symphonic

GIANT ROBO
SYMPHONIC

TRACK LIST:
01. Jokyoku
02. Higeki wa futatabi
03. Train chase
04. Giant robo
05. Kokusai keisatsu kikou
06. BF-Dan
07. Uranus no Shuugen
08. Alberto no Shuugeki
09. Taisou no Gyakushuu


No hay comentarios.: